English   搜索
联    系
 
联系方式
在线留言
 
  联系方式 首页 > 联系 > 联系方式  
 

    杭州百通生物技术有限公司

    杭州总部:
     电话:0571-89902325
    传真:0571-89902335
    邮箱:info@biowish.com

    北京办事处:
    电话:010-64295816
    传真:010-64200676

   上海办事处:
    电话:13788925350
   传真:0571-89902335

 
 
Copyright © 2010 杭州百通生物技术有限公司 All Rights Reserved.   技术支持:35互联